SOAF

Servei d'Orientacio i Acompanyament a les Famílies d'Osona

El SOAF és un servei universal i gratuït, d’orientació i acompanyament a famílies, per millorar el seu benestar. El servei està enfocat des d’una tasca preventiva, per poder evitar o minimitzar les conseqüències de contextos familiars problemàtics, potenciant les millors condicions possibles per l’exercici d'una parentalitat positiva.

Té com a finalitat potenciar les habilitats parentals mitjançant mesures d’orientació i suport específic davant situacions de conflicte familiar, dificultats psicosocials, risc d’exclusió social, i dinàmiques que no afavoreixin l’estabilitat i el benestar del sí de la família.

El servei és de caràcter universal, per tant, va dirigit a totes les famílies que requereixin suport en la millora del seu benestar, independentment del seu estatus socal.

A QUI VA DIRIGIT?

- Famílies amb dificultats de relació i/o comunicació entre els membres.
- Famílies amb dificultats derivades del cicle vital.
- Parelles amb dificultats de relació.
- Parelles en processos de separació o divorci reduint els danys que aquests pugui provocar a tercers.
- Famílies monoparentals amb dificultats per exercir correctament les competències parentals.
- Famílies amb problemàtiques de violència en qualsevol de les seves formes.
- Dificultats en l’exercici parental, redistribució de funcions i rols familiars, acompanyament en resolució de dificultats, adquisició d’hàbits saludables, etc.
- Famílies amb problemes socioeconòmics.
- Altres dificultats personals i familiars com ara: dols, aïllament i exclusió social, sobrecàrrega familiar, dificultats educatives, etc.

QUÈ OFEREIX?

Acompanyament terapèutic i familiar. Intervenció amb enfocament sistèmic, integral i positiu, buscant la màxima eficàcia i eficiència. Suport educatiu. Acompanyament i capacitació dels membres de la família. Orientació i gestió de recursos. Informació sobre recursos i serveis, acompanyament i derivació cap aquests, gestió de tràmits, seguiment dels casos, etc.
 

COM?

Tallers d'orientació educativa per pares i mares.
Espais de participació i intercanvi d’experiències.
Suport en situacions familiars complexes.
Orientació i acompanyament en la recerca de recursos:
- EDUCACIÓ
- CONCILIACIÓ FAMILIAR
- HABITATGE
- SALUT
- CULTURA I LLEURE
- PARTICIPACIÓ
- TREBALL
- ALTRES.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya

Des d'aquest any ja és operatiu el portal web oficial del Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF). 

Visita la web, clicant al següent enllaç: SOAF Catalunya, aquí hi trobaràs tota la informació del servei, on estan ubicats
la resta de SOAF arreu del territori autonómic i el contacte de cada un d'ells... També hi trobaràs informació sobre els 
programes que gestionem des dels serveis i més dades que poden ser del vostre interès. 

Pots consultar el díptic oficial del SOAF Osona.. Clican't aquí

Pots posar-te en contacte amb l'equip del SOAF enviant un missatge.

Per demanar informació, realitzar un demanda, assessorar-te o demanar cita.

Telèfon

615 068 882 / 93 023 91 23

Adreça

Carretera de Manlleu, 10, Baixos. 08500 Vic

Email

soaf@fundacioprojecteivida.org