Habitatges socials

L’objectiu primer del servei és proporcionar amb caràcter d'urgència temporal un sostre a diversos col·lectius en situació de risc. Donar suport a diferents perfils de persones, sobre tot en l’àmbit de l’habitatge, que necessitin una ajuda temporal per aconseguir sortir d’una situació crítica que els podria portar a l’exclusió social i/o degradació personal.

OBJECTIUS

• Acollir amb caràcter d’urgència a les persones derivades pels Serveis Socials • Donar suport psicològic i acompanyament diari • Assessorament personalitzat • Acompanyament segons el Pla de Treball
 

QUI ES POT BENEFICIAR

Les persones que podran fer ús de l’acolliment temporal al pis, seran derivats pels diferents Serveis Socials de Vic i de la Comarca d’Osona, s’avaluarà el perfil i la urgència de cada persona conjuntament amb la Fundació.
• Derivats pels Serveis Socials de Vic i de la comarca d’Osona • Persones en situació de risc i marginació social que necessitin un habitatge d'urgència i de manera temporal • Famílies monoparenterals que per raons econòmiques i socials estiguin en una situació precària • Dones sense recursos econòmics ni xarxa social, amb o sense fills Dones en situació de violència masclista pendents d’entrar a casa d’acollida.
• Dones en situació de violència masclista pendents d’un recurs especialitzat • Joves majors d’edat ex-tutelats, que estiguin en un moment de dificultat per aconseguir habitatge estable.
• Altes hospitalàries a l’espera de recurs adient..
Telèfon

931064247

Adreça

C/ del Nadal- Esbart 08500-Vic

Email

projecteivida@fundacioprojecteivida.org