ESAC - Equip de Suport a l’Acció Comunitària

L’equip de suport a l’acció comunitària és un equip de professionals multidisciplinari que la Fundació Projecte i Vida posa a disposició dels municipis i entitats per tal de desenvolupar tots aquells projectes que tenen la comunitat o les comunitats del territori com a protagonistes. El treball socioeducatiu que s’impulsa és en definitiva un treball d’acció comunitària que té com a fites principals l’encaix dels diferents col·lectius i la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Què és el treball comunitari?

El treball comunitari és un mètode de intervenció social basat en la participació de tots els actors de la comunitat per tal d'afrontar les dificultats, conflictes i necessitats de la comunitat o d’una part d’ella. El treball comunitari és preventiu, mediador, participatiu i reparador.

METODOLOGIA DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Per tal de dur a terme tot aquest projecte d’intervenció social per l’assoliment dels objectius plantejats cal aplicar una metodologia adequada.
La intervenció comunitària és aquesta metodologia. Inclou la investigació-acció com a base de desenvolupament primer, la participació ciutadana com a tècnica de desenvolupament primordial i la millora social com a objectiu prioritari, des de la innovació i la creativitat multidisciplinari.
La participació, el treball transversal i les pràctiques restauratives són els elements fonamentals d’aquesta metodologia d’intervenció. En el treball comunitari es vetlla per que tota la comunitat, amb els seus representants electes, el seu cos de treballadors tècnics i la ciutadania, desenvolupi un treball de construcció col·lectiva, sempre des del respecte a tot el procés que la comunitat ja fa temps que desenvolupa i que continuarà després del treball de l’Equip de Suport a l’Acció Comunitària.
Cal, però tenir en compte, que les metodologies i tècniques que s’emprenen en el treball comunitari estan al servei de les necessitats de cada territori i de cada comunitat concreta.

FASES DEL PROJECTE COMUNITARI

La Diagnosis Participada és la primera fase de la intervenció, per tal de desenvolupar qualsevol projecte d’intervenció social i ciutadana en el que hi estigui implicada la comunitat cal posar en marxar un treball coordinat, transversal i participat que garanteixi que els esforços esmerçats aniran en la direcció correcte, cal fer una radiografia de la situació del municipi i dels col·lectius implicats i valorar quins són els recursos ja disponibles en el territori. L’anàlisi de les causes i les seves conseqüències ha de ser rigorós i metòdic, per una banda, i participatiu i resolutiu per una altra.
La diagnosis no exclou plans de xoc o intervencions d’urgència que es puguin detectar en una primera aproximació i l’Equip disposa dels mecanismes per poder-los executar.
La diagnosis, finalment, és sempre mediadora i reparadora per els participants de la mateixa, i aquesta és la seva funció principal com a primera fase de la intervenció socioeducativa.
Acabada la diagnosi entrem en la fase de Planificació Participativa del Projecte d’Acció Social i Ciutadana. En aquesta fase, fruit del coneixement compartit assolit a través del retorn de la diagnosis, la comunitat pot definir de manera conjunta quines són les línies de treball necessàries i prioritàries. Aquesta és una fase de construcció de projecte, de somni... Cal però tocar de peus a terra i valorar quina és l’aplicabilitat de totes les propostes, projectes i accions que se’n pugui derivar i veure’n la viabilitat econòmica i tècnica. La planificació ha de ser ambiciosa sense ser il·lusa.
Després de la fase de planificació i de la fase de diagnòstic ve l’etapa de la Implementació Coordinada i Transversal del Projecte d’Acció Social i Ciutadana, aquesta fase és extremadament complexa ja que si bé el paper ho aguanta tot la realitat social, tècnica i política necessita restaurar, rehabilitar i reconfigurar moltes de les seves funcions, tasques i relacions. Materialitzar un projecte és sempre un treball difícil. La comunitat i l’ESAC són els garants de tota la tasca realitzada en les fases anteriors.
Finalment i de forma cíclica cal avaluar, aquesta és l’última etapa. L’Avaluació del Projecte i del Procés d’Intervenció Comunitària ha de ser participat i té com a objectiu visualitzar i valoritzar la tasca feta per tota la comunitat, per això és necessari que els ítems d’avaluació ja siguin presents des del primer dia del treball comunitari.
No exempta de dificultats la intervenció comunitària és la metodologia que respon d’una manera més efectiva a les dificultats dels municipis en matèria de convivència, civisme, participació ciutadana...
Actualment l’Equip de Suport a l’Acció Comunitària està desenvolupant tres projectes diferents a tres municipis: Santa Eugènia de Berga, Montesquiu i Moià.
Telèfon

931064247

Adreça

Ramon Soler, 2 Entresol A, Edifici Girona

Email

projecteivida@fundacioprojecteivida.org