CRAE La Serra S.T.O

El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Serra, S.T.O, està situat al terme municipal de Taradell, a la comarca d’Osona. La Fundació du a terme la gestió educativa del Centre mitjançant un concert amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència ( DGAIA ), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de Catalunya. La Serra té una capacitat per a 27 joves, de 12 a 18 anys, i que han estat tutelats per la DGAIA.
Dins la dinàmica del CRAE, fem treball, per Programes Educatius de caire Específic, amb l’objectiu principal de poder prevenir i actuar tant de forma individual com grupal segons les necessitats dels Joves. Algun d’aquests programes són:

L’Aprenent d’Adult

Aquest programa va dirigit als menors del CRAE, preferentment en etapes finalistes, que presenten un procés adequat per poder treballar l’autonomia personal. Els hi oferim un Pla de Treball totalment individualitzat en un pis de 4 places , adjunt al CRAE. L’objectiu general del programa és que els joves entrin gradualment en un procés de creixement i maduresa, adquirint les competències necessàries per poder preparar-los per al seu desinternament.
Beneficis de l’autonomia
Alguns dels beneficis de l’autonomia en els joves poden ser:
1. Millora en les seves eleccions personals per tal de complir un rol esperat dins la vida social.
2. Capacitat de posar en pràctica les seves normes, valors i conviccions.
3. Respectar les idees i els principis dels altres.
4. Ajudar a afrontar el seu projecte de vida.

Programa PIPDIA

El programa pretén aconseguir una conscienciació dels joves, del risc del consum de drogues. Sabem que treballar la prevenció és difícil, els fruits no els veiem a curt termini, però estem convençuts de l’eficàcia del treball preventiu, a mig i llarg termini. El programa està dirigit a tots els joves del Centre que necessitin aquest recurs. Es treballa tant de forma individual com grupal i amb la participació puntual d’experts professionals d’aquest àmbit.
 

Programa de Voluntariat

Els objectius del programa són: estimular l’autoestima dels joves, relativitzar els seus problemes o situacions personals i familiars, disminuir l’ansietat, facilitar la plena integració i normalització dels joves, dotar als joves d’experiència que poden afegir al seu CV, i això, els pot facilitar la incorporació al món laboral i facilitar la integració tant socialment com professionalment.

Programa d’Educació Emocional

Tallers grupals i vivencials com un espai de reflexió i auto coneixement del treball personal: com identificar i expressar el que sentim, relaxació física, estiraments, presa de consciència del cos i la respiració, ioga, dinàmiques d’interacció amb els altres i amb un mateix a través dels sentits, etc.
 

Horticultura La Serra o Hort Pedagògic

Amb aquest programa han assolit una formació personal, convivència i competència, consciència ecològica i educació alimentària i coneixements de l’horticultura. Coresponsabilitzem els joves amb l’horta ecològica i plantes aromàtiques i culinàries.

Taller de Música

Aquest taller, lluny de voler esdevenir un curs de música ortodox, on el coneixement musical és l’element principal de l’activitat en sí, ha esdevingut un pretext per tal d'aproximar els joves residents al CRAE a la música i on aquests mateixos joves han pogut esdevenir subjectes actius, essent protagonistes i alhora havent d'interactuar entre ells per tal d'arribar a un resultat final. Aquest taller pretén aconseguir que el jove sigui el principal protagonista. Després d’un llarg treball, el taller ha tingut els seus fruits amb l’enregistrament d’un CD i la projecció de fer concerts en teatres i locals oberts al públic.
 

Taller participació juvenil

Programa dedicat a la participació dels joves , amb l’objectiu d’incrementar i involucrar als joves en la pròpia dinàmica del centre. L’objectiu d’aquest taller és que els joves siguin i sentin seves les decisions organitzatives de la dinàmica del centre. Aquest taller està conduit i dirigit per els professionals del centre que utilitzen com eix de treball les assemblees. Aquestes són treballades des d’un punt de vista crític i reflexiu on els joves poden interactuar de forma natural i constructiva.
Telèfon

938800424

Adreça

Mas La Serra Disseminat, s/n 08552-Taradell

Email

miquel.roman@fundacioprojecteivida.org