Centre obert

És un servei diürn d’acció socioeducativa, que pertany per llei a la Xarxa de Serveis Socials Bàsics, i es troba ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant, adolescent o jove. Té com a prioritat l’atenció a la infància i adolescència en risc social i contempla la detecció, la prevenció, la normalització i la integració dels i les beneficiaris/es.

Treballem per a la prevenció de la desprotecció infantil i la promoció de les relacions familiars, la parentalitat, les relacions paterno – filials i les filio-parentals, el projecte familiar i el projecte educatiu dels fills/es, i les relacions de la família i dels seus membres amb el seu entorn familiar, social, laboral i escolar.

Teléfon

938856516

Adreça

C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic

Email

covic.coordinacio@fundacioprojecteivida.org