Fundacio projecte i vida i Biomassa D’Osona

Biomassa d’Osona és una pàgina, creada i gestionada per EMC Enginyeria, destinada a la venda online de biomassa produïda i distribuïda a la comarca d’Osona.

Biomassadosona és un projecte de OLEA MULTISERVEIS EMPRESA D’INSERSIÓ SL.

OLEA MULTISERVEIS EMPRESA D’INSERSIÓ SL és una empresa productora i comercialitzadora de biomassa i empresa de serveis i obres forestals.